Виссарион
и Общината на Виссарион

“От сега нататък вие трябва да станете неспособни да носите хлад - никога, при никакви обстоятелства и под ничие знаме нямате право дори да помислите нещо лошо за когото и да било.”

Да построим полюс на мира!
ОБРЪЩЕНИЕ

към последователите на Рьорих и Блаватскa, на Талгат Акбашев, Порфирий Иванов, Анастасия и всички устремили се по пъти към Свелтлината и Любовта

Скъпи приятели!

Искренo и сърдечно се обръщаме към Вас, стремящите се да построят друг свят – Свят на Доброто и Любовта, към Вас, неравнодушните за съдбата на нашата родна планета, към нейния растителен и животински свят, към Вас, осъзнаващите цялата отговорност на хората пред Мирозданието.
Ние Ви предлагаме още веднъж внимателно да погледнете ставащите събития и трезво да оцените обстановката наоколо, да видите дали действително имате реална възможност там, където се намирате, да правите успешно тези практически стъпки, които Ви подсказва душата, вашата съвест.
Ние се обръщаме към тези, които сега биха искали да започнат да строят нов живот на Земята, да усвояват практически занаяти, да се опитват в реалния живот да прилагат нов подход в отношенията между хората и с природата, но на които не им достига някаква практическа помощ за това.
На срещата с учени в Института по философия в Киев Виссарион предложи да се пристъпи към строителството на Полюс на Мира на тази територия, където сега е разположена Общината. Този Полюс да се строи заедно с нас, където преди всичко да съединим усилията си в занаятите и в творчеството, без да се задълбочаваме в разногласията по отделни духовни въпроси.
В един от отговорите на въпрос на учените за спасението на човечеството, Учителят подчерта, че при създаване на микрообщество, което ще бъде способно да оцелее при каквито и да било условия, важен аспект се явява умението правилно да се съединяваме един с друг за разрешаване на всички нужди, които има човека.
Виссарион каза също:

"... тук много важен аспект се явява връщането към земята. Това е важно не само защото в града има много какво да се желае от екологическата среда и да се надяваме на тази среда за здравето на децата, да бъдат добри и здрави, просто вече не е много умно. Нужни са други условия, за да можем да говорим за нормално развитие на нацията – съвсем друго общество. Нужен е добър контакт със земята, за да може да има здрав организъм и болестите просто да отидат на заден план като нещо несериозно."
"Затова е много важно да се разгледа това съединение именно на земята, когато всички нужди хората решават съвместно и се учат на равни начала да се договарят при намирането на единно решение в творчеството: как да изорат, как да се създаде, как да се построи. Те трябва да умеят да се договарят на равни начала.
Това е най-големият проблем, който съществува при човека..."

След завръщането си у дома Учителят ни възложи да напишем това открито обръщение – покана към всеки, които е готов за конкретни действия на земята. Той каза: "Ето сега вече е време!" Ние разбрахме това така, че времето вече не чака, трябва да се бърза да се правят конкретни и решителни крачки. Това е целта на нашето настоящо обръщение.

Ние преминахме дълъг и труден път на адаптация в новите условия. Сега вече сме установили доброжелателни делови контакти с коренното население и с местната администрация. Създадохме стопанска инфраструктура, позволяваща на заслниците успешно да усвояват нови земеделски участъци, да строят къщи и да отглеждат необходимите хранителни продукти.
Решени са юридическите основи за внедряването на нови методи в детското възпитание и образование, в медицинското обезпечаване на заселниците. Сред нас вече не само се родиха, но и практически работят майстори, които ще ви помогнат в усвояването на народните занаяти. Нашата културна среда (изобразително изкуство, музика, хореография) обезпечава новодошлите с възможност творчески да се самореализират. Ние винаги се радваме на новите идеи, новите автори и изпълнители.

Предлагаме Ви да се възползвате от всичко, което вече сме достигнали.
Много от Вас са чували различни предсказания за страшни събития, които предстоят по света. Мнозина пребивават в пълно доверие към своите учения и ясновидците, които също пророкуват за възможни трудности на нашата планета.

Така че, не е ли по-добре да се съберем всички, вървящи по пътя на Светлината и Любовта на едно място и заедно да стрoим новото общество? Ето за това ние предлагаме своята територия, обширна, огромна и исторически съхранена в първоначалия си вид. Предлагаме ви и своята инфраструктура. На Вас няма да Ви се наложи да започвате от нулата както направихме ние. Предлагаме просто ето така, да започнем конкретно, без дълги обсъждания и спорове, да строим този обширен огромен свят, който ще съумее да се противопостави на каквито и да са догматични, консервативни разбирания в обществото, който ще може да обезпечава своите жизнено необходими потребности самостоятелно и затова малко ще зависи от икономическите бури в обществото. Това ще е Свят, в който хората ще бъдат способни да вземат дружно съвместни решения и да ги реализират, което ще даде основа за оцеляването на това общество при каквито и да са катаклизми.

Хайде заедно да разгледаме такъв вариант. Още веднъж отбелязваме, че не е необходимо да говорим и спорим за различното разбиране на духовното. Предлагаме да съединим усилията в занаятите, в творчеството, във възпитанието на децата.
Още повече, че е трудно да се оцени истинноста на Учителя, когато човек се намира на голямо разстояние. За тези, които са до Него, по-добре са видни плодовете на Неговите дела. Единствено те имат възможност като изучават и прилагат даденото Учение, да определят дали действително Той е този, Който ние всички чакаме.

Хайде да строим Полюс на Мира заедно!

Хората от Общината на Висарион

 

14 май 2003 г. , вестник Обетована Земя, 57-58, 2003
За връзка с последователи в България: ecozora@abv.bg
Повече информация: www.vissarion.eu